Barnabáš Üvegeš (tzv. Benco) sa narodil 16.12.1944 v Polinej, medzi Lučencom a Rožňavou.
Úspešne vyštudoval Pedagogickú fakultu v Banskej Bystrici so štátnymi skúškami z chémie a telesnej výchovy. Úspešne vyštudoval na FTVŠ v Bratislave, odbor atletika.
Začínal vyučovať žiakov v Dlhej na Orave. V roku 1983 sa presťahoval do Dolného Kubína a začal svoju pedagogickú činnosť v Základnej škole na Bysterci, dnes ZŠ M. Kukučína v Dolnom Kubíne.
Bol aktívny hráč volejbalu, basketbalu. V atletike vytvoril družstvo dospelých.
V roku 1983/84 bolo vytvorené školské športové stredisko zamerané na atletiku. V roku 1985 vznikli športové atletické triedy, ktoré vo svojej dlhoročnej histórii vychovali množstvo vynikajúcich atlétov uznávaných v Európe i vo svete.
Vynikajúci pedagóg, tréner, rozhodca i organizátor športových podujatí, mnoho krát odmenený najvyššími športovými cenami.
Žije medzi nami stále a jeho práca pokračuje aj vďaka jeho žiakom.
SKYRUN KUBÍNSKA – Memoriál Barnabáša Üvegeša
Česť jeho pamiatke!  7.5.2014
benco
História memoriálu Barnabáša Üvegeša, pričom názov podujatia spolu s dĺžkou trasy sa časom menil a prispôsoboval:
2015  BENCOVA DESIATKA  (10km; prevýšenie cca 660m) (56 ľudí)
2016  BENCOVA DESIATKA – (68 ľudí)
2017  BENCOVA DESIATKA – (67 ľudí)
2019  BEH NA KUBÍNSKU HOĽU – (11,6km; ↑ 900m) (55 ľudí)
2020  zrušený pre celosvetovú pandémiu COVID-19
2021  SKYRUN KUBÍNSKA – (24km; ↑↓ 1330m) (58 ľudí)
2022  SKYRUN KUBÍNSKA -Súčasť prvej slovenskej skyrunningovej asociácie (63 ľudí)
2023  SKYRUN KUBÍNSKA – (16 ľudí)
2024 SKYRUN KUBÍNSKA – (24km; prevýšenie a klesanie cca 1330m) +(Súčasť novej slovenskej skyrunningovej asociácie (vznik 2024)) člen ITRA – International trail running asocciacion) + novinka SKYSHORT KUBÍNSKA (11km; prevýšenie a klesanie cca 700m) (?ľudí)