Organizátor: Bežecký klub Dolný Kubín, o.z.
Termín: 15. 06. 2024, sobota
Miesto:  V okolí ticket portálov (Kubínska hoľa – ďalej KH) pre obidve disciplíny (SKYRUN KUBINSKA 24K aj  SKYSHORT KUBINSKA 11K)
Štart/Cieľ: V okolí ticket portálov KH.
 TRAŤ PRE SKYRUN KUBINSKA (24km) Trať meria cca 24km a prevýšenie dosahuje 1330m+ a vedie z veľkej časti po turistických chodníkoch.
 TRAŤ PRE SKYSHORT KUBINSKA (11km) Trať meria cca 11km a prevýšenie dosahuje 700m+ a vedie z veľkej časti po turistických chodníkoch.                                                                                                
Program pretekov:
• 08:00 – 09:30 Registrácia pretekárov – v blízkosti chaty u Kramerov, Kubínska hoľa
09:50 Výklad trate
 10:00 Hromadný štart všetkých kategórií a disciplín v okolí ticket portálov KH
11:00 Obed v priestoroch reštaurácie u Krámerov
12:00 Vyhlásenie výsledkov SKYSHORT KUBÍNSKA 2024
13:30 Vyhlásenie výsledkov SKYRUN KUBÍNSKA 2024
             
           
Registrácia:
• online do 31.05.2024 na PRETEKAJ.SK
• možná aj na mieste                                                                                    
Štartovné:
• Výška online štartovného je 25 € pre všetky kategórie SKYRUN KUBÍNSKA; 15 € pre všetky kategórie SKYSHORT KUBÍNSKA
• Výška štartovného na mieste je 35 € pre všetky kategórie na SKYRUN KUBÍNSKA; 20 € pre všetky kategórie SKYSHORT KUBÍNSKA
• V deň konania si  registrovaní pretekári prevezmú štartovné čísla a balíčky.
• Všetci pretekári sú povinní si ich pripevniť štartovné čísla spredu na viditeľné miesto.
• V cene štartovného je 🠖občerstvenie na trati, štartovací balíček s nápojom, tyčinkou, a darčekovým predmetom, štartovacie číslo, čip, teplé jedlo, nápoj.
V prípade straty čipu bude účtovaný poplatok 15€.
Kategórie pre SKYRUN KUBÍNSKA:
Muži A: od 18 do 39 rokov (1985-2006)
Muži B: od 40 do X rokov ( X -1984)
Ženy A: od 18 do 34 rokov (1990-2006)
Ženy B: od 35 do Y rokov ( Y -1989)
Kategórie pre SKYSHORT KUBÍNSKA:
Juniori: od 18 do 21 rokov (2003-2006)
Muži A: od 22 do 39 rokov (1985-2002)
Muži B: od 40 do 54 rokov (1970-1984)
Muži C: od 55 do X rokov ( X -1969)
Juniorky: od 18 do 21 rokov (2003-2006)
Ženy A: od 22 do 39 rokov (1985-2002)
Ženy B: od 40 do Y rokov ( Y -1984)
Ceny:
Prví traja pretekári v každej kategórii obdržia vecné ceny podľa možností organizátora.
Občerstvenie na trati:
• Na SKYRUN KUBÍNSKA približne (nápoj) 2,6 km; (jedlo-nápoj) 3,7 km; (jedlo-nápoj) 12,3 km; (jedlo-nápoj) 19,3 km; (nápoj) 21,5 km (coca-cola, čistá voda, banány, soľ, magnézium).
• Na SKYSHORT KUBÍNSKA približne (nápoj) 2,6 km; (jedlo-nápoj) 3,7 km; (jedlo-nápoj) 6,2 km; (nápoj) 8,4 km
Občerstvenie v cieli: 
Po príchode do cieľa bude v Chate u Krámerov servírovaný teplý obed čapovaná kofola/pivoNa výber bude mäsité i bezmäsité jedlo.                                _________________________________________________
Protesty: Protest možno podať hlavnému rozhodcovi do 15 minút po vyhlásení výsledkov. Vklad na podanie protestu je 30 Eur. V prípade oprávnenosti protestu sa vklad vráti.
Parkovanie: Kubínska hoľa sa nachádza v blízkosti Dolného Kubína, počas príchodu na parkoviská na Kubínskej holi môžeš zaparkovať svoje auto zadarmo
v žltej časti (viď foto)
Počas preteku bude v súčinnosti s organizátormi aj Horská záchranná služba na tel.č.: 18300
UPOZORNENIE:
 • Pretekári, rozhodcovia, organizátori a diváci sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo a vlastnú zodpovednosť.
 • Všetci účastníci sa musia správať športovo.
 • Účastníci majú prísne zakázané vyhadzovať akýkoľvek odpad na trati, okrem košov a miest na to vyhradených.
 • Všetci účastníci musia dodržiavať ustanovenia vyhlášky o cestnej premávke č. 8/2009
   Z.z. a sú povinní akceptovať pokyny polície SR, usporiadateľov a rozhodcov.
 • Organizátor si vyhradzuje právo zmeny trate a programu.
 • Skracovanie, alebo vybočovanie z trasy bude mať za následok diskvalifikáciu.
 • Občerstvenie na trati bude zabezpečené pri chate Kubínska hoľa a v Zázrivej (časť Kozinská).
 • Kontrolné stanice na sedle Kubínska hoľa; sedlo Vasiľovská hoľa, vrchol Minčólu
 • Organizátor odporúča každému pretekárovi vziať si so sebou 0,5 l tekutín.
INFORMÁCIE A KONTAKTY:
runclubdk@gmail.com
Miroslav Hrabal +421 908 499 183
Ing. Michal Strežo +421 904 075 261