2023

Najrýchlejší Žigo Dávid 02h10m19s

Najrýchlejšia Vávrová Veronika 02h56m51s

KOMPLETNÉ VÝSLEDKY 2023

 

2022 

Najrýchlejší Košút Mário 02h05m09s (mužský rekord)

Najrýchlejšia Mitalová Ľubica 02h33m57s (ženský rekord)

KOMPLETNÉ VÝSLEDKY 2022

 

2021 

Najrýchlejší Laštík Juraj 02h20m16s

Najrýchlejšia Jančiová Zuzana 02h49m52s

KOMPLETNÉ VÝSLEDKY 2021